امکان سنجي 
شماره تلفن با پیش کد بدون صفر

 
   
 

از تصميم شما براي دريافت اشتراک از شرکت عصر تلکام خوشحاليم.

مشترک گرامي نام کاربري و کلمه عبور خود را به خاطر بسپاريد، جهت پيگيري وضعيت ثبت نامي خود مي توانيد از طريق  users.asretelecom.com   اقدام نماييد.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

 1) آدرس و کد پستی

  2) اسم و فامیل مالک خط تلفن

 3) آپلود کارت ملی شخص درخواست کننده سرویس اینترنت

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

 1) نوع شرکت / نام شرکت / کد ملی / کد اقتصادی شرکت / شماره ثبت شرکت / تاریخ ثبت

  2) اسم و فامیل مالک خط تلفن

 3) آپلود کارت ملی شخص درخواست کننده سرویس اینترنت

شرایط بهره برداری شرکت عصرتلکام